loading...

☂ بازیچـــــــــہ ے ســـرنـوـشـــت ☂

〰مَنـّ جآی‍ی‍ زِندِگْیـٍ مـٍکٌنًمـّ〰 کِهـ وآسِهّ‍ رِسیدَن‍ بِ‍ رویآه‍ ـآمـّ فَقَط‍ میتـونَمـْ بخوآبَمـ.

T@K.selooli بازدید : 47 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات (6)

ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣــــﺮﻑ ﻧﯿـﺴــــﺖ !!

ﺑﻪ ﻭﻗﺘــــﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ

ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻪ

ﺑﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻩ

ﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﺮﻓﺖ ﻫﻤﺶ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﻮﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ !!

" ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ "

ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ !

ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗــــــــــﻮ ..
 
 

ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨــﻨﺪ.
T@K.selooli بازدید : 42 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات (3)


ﺩﻟﻢ ﮔــــــﺮﻓﺖ ...


ﻭﺍﺳــــــﻪ ﭼﯿـــــﺰﺍﯾــــــﯽ ﮐﻪ ﺷـــــﻨــــﯿﺪﻡ ﻭ ﻓـــــﻬﻤــــﯿﺪﻡ ﻧﺒﺎﯾـــــــــﺪ ﺑﺎ ﺧﯿـــــﯿﻠﯿﺎ


ﺧـــــﯿﻠﯽ ﺟﻮﺭ ﺑﺎﺷﻢ ...


ﺩﻟــــــﻢ ﮔﺮﻓــــﺖ ...


ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺍﯾـــــﻨﮑﻪ ﺩﻧــــــﯿــــﺎ ﺗــــــﻮﺵ ﺁﺩﻡ ﻧـــــﺪﺍﺭﻩ ...


ﺑــــــﺎ ﻫـــــﺮﮐﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻡ ... ﺟــــــﻮﺭﻩ ﺩﯾــــــﮕﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷــــــﺖ ﮐﺮﺩ ...


ﺍﺭﻩ .... ﺩﻟـــــــﻢ ﮔﺮﻓـــــﺖ ...


ﺧﯿﻠﯽ ....


ﻭ ﯾــــــﻪ ﭼــــﯿﺰ ﻓـــــﻬﻤــــﯿﺪﻡ ... ﺗـــــــَـــنـــــﻬﺎﯾـــــــﯽ ﺷـــــﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ ..ﺑﻪ ﻫـــــﻢ


ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﻥ .


ﺑﺎ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓـــــﻘﻂ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ

 

T@K.selooli بازدید : 46 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات (1)


بـــاور کن
آن قــــــدر ها هــــم سخت نیست،
فهمیـــدن اینکـــــہ
بعضی ها می آیند کــــہ :
نماننـــــــد!
نباشـــــــند!
نبیـنــــنـد!
و تـــــــو،
اگــــر تمامی ِدنیا را هــــم حتی بــــہ پایشان بریزی
آنها تمامی ِبهانـــہ های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنها
بهانــــہ ای پیدا کنند
کـــــہ :
بــــروند،
دور شـــونــــــد،
کــــہ : "نـــمانند اصلا"
پـــس بــــہ دلت بسپار،
وقتـــــی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی بــــہ "هر کسی"
لااقل
خـــــوب فکر کن ببین
از سر علاقــــہ آمده
یا از سر ِ ... !!!
تا دنیایت پر نشــــــود
از دوست داشتن هایِ پر بــُـــغض
کـــہ دمار از روزگارت درآورد !!!
نبودنش را تحمل کن، رفتنش را طاقت بیاور...
اما نگذار آنقدر خوار و ذلیل شوی، که:
محبت و عشق را گدایی کنی... "عشق" حرمت دارد,,,,,,,
در دلت نگهش دار

T@K.selooli بازدید : 43 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات (1)

خـــــــــدایا قسمت میـــــــــــدم


نذار عــــــــروسی کسی،


عـــــــزای یه نفر دیـــگه بشه!!


←  آميّْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن  →

T@K.selooli بازدید : 57 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات (0)


نباید گوشیش زیاد دستش باشه.....چون دختره....
نباید صدای اهنگو چه تو اتاقش چه تو ماشینش زیاد کنه.....چون دختره.....
نباید شب تو خیابون قدم بزنه.....چون دختره.....
نباید با صدای بلند بخنده....چون دختره.....
نباید تنهایی تا دیروقت بیرون باشه.....چون دختره.....
نباید از یکی خوشش بیادو بره سمتش....چون دختره.....
نباید دفعه اول ابراز علاقه کنه هرچقدرم که عاشق باشه....
چون دختره.....
نباید....
چون دختره
چون ملت اونقد بیکارن حرف دربیارن
چون ما هنوزم درک نکردیم دخترم میتونه و لازم داره خوش باشه
چون اونقد احمقیم به پسری که با ده تا دختره هیچی نمیگیم ولی منتظریم یه دختر یه ذره بیاد سمت پسرا تا فوری بگیم طرف هرزست ''''بخدا ما هم آدمیم.....فقط دختریم

T@K.selooli بازدید : 46 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات (0)

ميدوني اره مَغـــــرورم!! اره از خودراضـــــيم!!


اره اعتــماد به سقــــــفم!!


اما خوب گوش كن چي ميگم و اويـــزه ي گــوشــت كن:


حالا نوبه بزنم به ســلامتــي خـــودم كه؛؛


مغـــرورم وغُــرورم داره نــابـودم ميكنه...!


تنهــام اما تنـــهايي رو تــرجيــح ميدم...!


ســـاكتــم اما پُــراز فـــريـــادم...!


ميخـــندم اما اشـــك مــــيريزم...!


قـــهــقه ميزنم اما هـــق هـــق ميكنم...!


بُـــغض ميكنـــم اماشـــادم...!


درد دارم اما خُــوبـــم...!


روبه راه نيســـتم اما سَـــرپـــاهم...!


ناامــيدم اما اميـــد دارم...!.


اهاي گُــوش كن من مَــــغرور!


من از خود راضـــي!


من اعتــماد به سقـــف از تـُــو امــثال تـــو خيــلي بهتـــرم!!


مَـــن نَـه نـــامــردم!!


نَـه خيــانت كــارم!!


نَـه نــارفيقـــم!!


نَـه بــي مــعرفتــم!!


نَـه بــي مَــرامَــم!!


اين مني كه ميبيني نيستم من اين مني هستم كه نوشته هاش رو ميخوني..


من همونيم كه هميشه باهاتم كــنارتم رفيقــتم!!


امــــــــــا...


اما مراقب باش يك دفعه فقط يك دفعه بهت اعتماد ميكنم فقط يك دفعه ي بار كه منو

شـــكــستي خودت رو تصوير خودت رو ارزش خودت رو شكســـتي

T@K.selooli بازدید : 49 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات (4)


یعنی میـــــشه یه روزي
من و تــــو به هم برسیم ؟!
بعد یه روز صبح ...
من زودتر بیدار شم مثلا بخوام برم کلاس ...
بگم پدری جونم ... مواظب پسری باش تا من بیام
تو هم خوابالو بگی باشه باشه ... تو برو حواسم هست !
یه بوس بذارم رو لبای تو یکی هم رو لپ ثمــره ی عشقمون
بعد بگم : میای دنبالم یا خودم بیام ؟؟
تو هم بگی زنگ بزن خواستی بیای
بگم : خُب ... بچه نیوفته ...
بگی : نه بروووو دیگه
بعدِ دو ساعت زنگ بزنم نخیر هیشکی بر نمیداره !!
زودی بیام خونه ببینم جفتتون خوابید ...
بگم نگاه کُنــا ... بچه اش ام مثل خودشه ... تنبــل
پاشیــــد بینم ... درسته از خودت دو تا میخواستم
اما نه دیگه توی تنبـــلی
بعد تو دست ِ منو بکشی و با لباسای بیرون
بخوابونیم کنار خودت محکم بوسم کنی و بگی :
تـــو مال منی فقط ...
یادته یه روز اس ام اس دادی گفتی یعنی به هم میرسیم ؟
دیدی مالِ خودم شدی
بگم : اوهوم ... کُشتی منـــــو تا مال خودت شدم

T@K.selooli بازدید : 51 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات (0)


وقتی یکیو دوست داری


اشکشو درنیار


با اشکاش از چشماش میوفتی... ازش فاصله نگیر


اگه سرد شه دیگه درست نمیشه ... باهاش قهرنکن


بی توبودن رو یاد میگیره ... تهدیدش نکن


دعواش نکن


میره پشته یکی دیگه قایم میشه


اون ادم پناهش میشه ... اگه دوستش داری


همونجوری که هست دوستش داشته باش سعی نکن عوضش کنیاگه دوستش داری


اشتباهاتشو به روش نیار.ادم جایزوالخطاست... اگه دوستش داری


تواوج بدیها وتلخیهاوسختیها


از آغوشت بیرونش نکن... بذاریاد بگیره دنیاش، زندگیش همون آغوشیه که توشه !


نذاربره جای دیگه ازدست تو گریه کنه اوموقعس که دیگه


تو،توي قلبش جایی نداری...اره اینجوراس

...

T@K.selooli بازدید : 42 شنبه 09 اسفند 1393 نظرات (2)


یه دختــــر وقتی از طرفش بی توجهی میبینه
اگه بد باشه
میره سراغ کسه دیگه
اما اگر خوب باشه
با همه ی بی توجهیات
بد بودنات
بی حوصــــله بودنات میسازه
و میمونه کنارت
و تو فکر میکنی پات مونده
چون بهت احتیاج داره
یا چون غیر از تو کسی نیست واسش
در صورتی که
به راحتی میتونه
با کسی باشه که
قدر خوب بودنشو بفهمه
و واسش وقت بذاره
قدر دختری که کنارتــــون هست رو بدونید
دخترا مثل پسرا
با یه تخت خواب آروم نمیشن
دختر محبت میخواد
وقتی نیاز داره بهت
کوتاهی نکن
این باعث میشه حس کنه پشتش نیستی
وقتی باهم قهرید خودتو خوشحــــال جلوه نده
داغــون میشه بفهمه نبودنش باعث شادیته
بهش بی محلی نکن
نذار به کم بودنــــت عادت کنه
وقتی ازت ناراحته بهش بها بده
نذار فکر کنه دلخــــوریش واست بی اهمیته
قدر آدمایی که کنارتون هستند رو بدونیی
اونا با شما بودن رو انتخاب کردن
نه به خاطر اىنکه مجبورن

...

T@K.selooli بازدید : 44 شنبه 09 اسفند 1393 نظرات (0)

بخونید خیلی قشنگه


ساعت 11:47 دقیقه نیمه شب بود....شبو تنهایی و یه سکوت آروم و یواش داشت موزیک

گوش می داد .....


سیگار برداشت و روشن کرد و رفت کنار پنجره کام گرفت و به آسمون نگاه کرد....یه شب

سرد و آروم،پنجره ی نیمه باز،دود سیگار و آهنگی که پر از خاطره بود...سیگارش تموم

شد.پنجره رو بست که هوای اتاقش سرد نشه.رفت رو تختش گوشی موبایل رو

برداشت.شروع کرد به نوشتن اس ام اس:


salam divoone khabi ya bidar?manke aslan khabam nemibare daram un ahang ghashangaro goosh midam.hamunike hamishe 2taie mikhundimesh.em ¬shab yadet raft sms shab bekheyr bedia...!yeki talabe man.kho0oo0o ¬0o0b bekhabi eshgham.


مثه همیشه می خواست مسیج رو بفرسته واسه عشقش،ولی یهو یادش اومد که اون 3

روز پیش ازدواج کرده...


چشماش پر اشک شد،بغض کرد...!


گوشی از دستش افتاد... موزیک تموم شد....صورتشو گذاشت رو بالشو بی صدا گریه کرد...


دست خودش نبود...! آخه خیلی وقت با هم بودن و یه دنیا خاطره و روزای تلخ و شیرین که

تو چند روز فراموش نمیشه .....!


خیلی سخته

...

T@K.selooli بازدید : 37 شنبه 09 اسفند 1393 نظرات (0)

چه دردي بيشتر از اينكه تو دردم را نميداني


به چشمم خيره ميماني نگاهم را نميخواني


به من گفتي چراسنگي؟ چرا اينگونه دلتنگي؟


من از درد تو ميميرم نگو ديگر نميداني؟

T@K.selooli بازدید : 54 جمعه 12 دي 1393 نظرات (12)

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند.


مرا در آغوش خود بگیر،


دلم آرامشی خدایی میخواهد

T@K.selooli بازدید : 44 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات (4)


. ﺧﺪﺍﻳﺎ میخوام ببخشم ﺧﺐ ﺑﺎﻛﺪﻭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ؟؟؟؟ آﻫﺎ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻧﻜﻪ ﺑﻬﻢ میگفت ﺩﻭﺳﻢ

ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ ﺑﺎﻳﻜﻲ ﺩﻳﻜﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻤﻮ ﺍﺯﻡ گرﻓﺖ ﻋﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺒﺨﺸﺶ...!!!!!!!! ﺧﺪﺍﺟﻮﻧﻢ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ

ﺭﻓﻴﻘﻤﻮ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻣﻮ گرﻓﺖ ﺍﺯﻡ ﺍﺭﻩ ﺑﺒﺨﺸﺶ..........!!!!!

خدا بیا دونه دونشونو نشونت میدم تو ببخش ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﻳگه ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻋﻮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻴﺸﺪ

 

 

ﺩﺱ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺎﻡ؟؟؟؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢﺷﺪﻡ ﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺒﺨﺶ.........!!!!!! ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ

 

 

ﺑﻬﻢ ﺩﺭﻭﻍ گفتن؟ ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ نیاﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻪ ﺑﺒﺨﺸﺸﻮﻥ......!!!!!! ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻡ

 

 

ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﻛﻪ ﺍﺯﻣﻦ ﻳﻪ آﺩﻡ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻭﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭﻣﺰﺧﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ...

 

 

 

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪﻡ؟؟؟؟؟؟ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ؟؟؟ خدﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻢ

 

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ؟؟؟ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩم بدم ﺷﺪﻡ.. بزرگ ترین گناهم سادگیم بود... ﺗﻮ ﺑﺒﺨـــﺶ

...

T@K.selooli بازدید : 51 شنبه 06 دي 1393 نظرات (3)


║ دختر با اخم اومد پیش مادرش و گفت.؟ مامان من دیگه از دختر بودن خسته شدم!


مادرش با تعجب پرسید چرا؟


دختر گفت:


خسته شدم از این تبعیضی که بین دختر و پسر قائل میشن!


پسر تا نصف شب هرجا دلش بخواد میره کسی نمیگه اشکال داره.


اما دختر بره میگن خوب نیست.


پسر دوست دختر داشته میگن پسره دیگه!! دختر دوست پسر داشته باشه میگن خرابه!


پسر سیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره!


دختر سیگار بکشه میگن معتاده!


پسر چش چرونی.


کنه میگن ذاتشه!


دختر چش چرونی کنه میگن وله!


خلاصه همه چی واسه پسرا عادی واسه دخترا بد!


مادرش با لبخند گفت:


عزیزم اگه شیطان کار خلافی انجام بده کسی تعجب نمیکنه!


اما کسی از فرشته انتظار بد بودن رو نداره

....

T@K.selooli بازدید : 44 پنجشنبه 04 دي 1393 نظرات (3)

خدایا خبــر دارے


که شوخی شوخی داریم پیر میشیم...؟


قرار نیست یه خورده


ما رو به آرزوهامون برسونی؟؟؟

....

T@K.selooli بازدید : 39 چهارشنبه 03 دي 1393 نظرات (4)

✘ﺣَﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩَﻡ


✘ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩَم


✘ﺍِﺳﺘَﺨﺮ ﺑﻮﺩَم


✘ﮐِﻼﺱ ﺑﻮﺩَﻡ


✘ ﺳﺎﯾﻠِﻨﺖ ﺑﻮﺩَﻡ


ﮔوﺷﯿﻢ ﺷﺎﺭﮊ ﻧَﺪﺍش


ﺍِ ﺍِ ﺍِ ...pm ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ؟؟ ﻧَﺪﯾﺪَم


ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺗﻮ ﺍُﺗﺎﻕ ﺑود


پیام دادم که!!! حتما نرسیده


《 اینا شروع یه خیانته 》


ﮐُﻼًّ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺷِﻨﯿﺪﯼ ﺑﮕﻮ :


خفــــــه شو

...

T@K.selooli بازدید : 57 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات (6)

اینجا زمیــن است!رسم آدمهایش عجیب است!اینجـا گم که بشوی؛ به جای اینکه دنبالت

بگـردند؛ فـراموشت می کنند.!عـاشق که بشوی؛ به جای اینکه درکت کنند متهمت مـی

کنند!
فـرهنگ لغت اینجا چیزی از عشق و احسـاس و غـرور سرش نمی شود.!زیاد که خوب

باشی زیـادی می شوی!زیاد که دم دست باشی تکـراری می شوی!زیاد که بخندی برچسب

دیوانگی می خوری!
و زیاد که اشک بریزی..عاشقی!
اینجا فقط باید برای دیگـران.نفـــــس

 

بکـــشــی

T@K.selooli بازدید : 40 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات (3)

کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیم .
یکی کوچک، یکی بزرگ
یکی بلند ، یکی کوتاه
یکی قوی ، یکی ضعیف 
اماهیچکدام دیگری را مسخره نمیکنند و هیچکدام دیگری را له نمیکنند و هیچکدام برای دیگری تعظیم نمیکنند !
آنها کنارهم یک دست میشوند و کار میکنند .
چرا ما انسانها اگر از کسی بالاتر بودیم, لهش میکنیم و اگر از کسی پایین تر بودیم او را میپرستیم ؟
شاید بخاطر همین که یادمان باشد, نه کسی بنده ماست, نه کسی خدای ما ، خداوند انگشتهای ما را اینگونه آفریده !
آری, باید باهم باشیم و کنار هم .
آنگاه لذت یک دست بودن را میفهمیم

...

T@K.selooli بازدید : 42 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات (5)

آخ ببخشید باز جنسیتت را فراموش کرده ام

 

 

آهـای پسرسرزمین من معلوم هست کجایی؟؟؟

 

 

خیلی وقت است تو را گم کرده ایم دیروز داشتی

 

 

مردانه میجنگیدی امروز داری توی ارایشگاه ها

 

 

ابرو برمی داری ... مو رنگ می کنی ...دماغت را

 

 

سربالا میکنی ...آهـای پسرسرزمین من دختر

 

 

سرزمین من احتیاج به مردی دارند که محکم

 

 

باشد آنقدر قوی باشد که تمام دنیا دربرابرش کم

 

آهای پسر سرزمیــن من


کمــی آهـــسته برو


به کـــجا چــنیــن شتـــابان ؟!


T@K.selooli بازدید : 52 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات (0)

مگ دنیا رو نیافریدی که بنده هاتو امتحان کنی؟نگاه کن خیلیا دارن

 

 

تقلب میکنن ...بعضیا خیلی راحت دلمو میشکونن...بعضیا به گریه

 

 

کردن من میخندند ...یه عده خیلی راحت دروغ میگن...

 

 

بعضیا خوابمو میگیرن ولی خودشون راحت میخوابن...

 

 

بعضیا با حرفاشون اشکمو درمیارن....

 

 

خـــــــدا چرا هیچی بهشون نمیگی؟؟؟؟؟؟

T@K.selooli بازدید : 43 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات (0)

 روزے ᓄـیشـہ ڪـــــــــہ ᓄـیگـــــی: 
  
 בارᓄ ᓄـیـــᓄـیرᓄ  
  
 و ᓄـن ᓄـــیگـــᓄ  
  
 ᓄـزاـᓗــᓄــــت نـᓄـیشـᓄ : راـᓗـــــت باش  
  
 بـہ تـــــلاـ؋ـے روزایـــے ڪــــہ ᓄـرבـᓄ و بیخیــــاـᓄ بوבے

T@K.selooli بازدید : 47 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات (4)

خدایــــــــا . . .


آنکــــــه در تنهـــــاترین تنهـــــایی ام تنهـــای تنهـــایم گذاشــــت


خواهشــی دارم تــو در تنهــاترین تنهــایی اش، تنهـای تنهـــــایش نــذار

...

T@K.selooli بازدید : 43 شنبه 29 آذر 1393 نظرات (8)

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرند

سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند

سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند

سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند !

...

T@K.selooli بازدید : 44 شنبه 29 آذر 1393 نظرات (6)

جدیدا سعی میکنم به هیچکس دل خوش نکنم


از هیچکس هیچ انتظاری نداشته باشم


از هیچکس هیچی نخوام


هیچی . . .


فقط بگم خدایا من فقط تو رو دارم


و سکوت کنم...


سکوتی بالاتر از فریاد

...

T@K.selooli بازدید : 49 جمعه 28 آذر 1393 نظرات (2)

 
خواهـــــــرم . . . 


به گمانت هرچه تنگ تر بپوشی بالاتری؟


نه


بلکه کالاتری


میدانی پشت سرت چه میگویند؟


میگویند عجب گوشت خوبی بود...


تو را یک تکه گوشت میبینند، نه یک انسان


باور کن که این یک حقیقت است  


هی آقا پســــــر . . .


اینو خــــــــــــوب تو گوشت فرو کن


دختــــــــــــر حرمـــــــــت داره


نه لــــــــــــذت . . .

...

T@K.selooli بازدید : 48 دوشنبه 24 آذر 1393 نظرات (6)


یه دختر وقتی عاشقتت میشه:
باهات صمیمیه
حاضره جونشو برات بده
محل نذاری محل میذاره بهت
وقتی ازت ناراحت میشه به روت نمیاره چون میترسه که باهم دعواتون بشه
اما:
وقتی دلشو بشکنی
بی محلیات زیاد شه
بهش پی ام ندی جوری که اون بهت پی ام بده هر روز
جنبه ی عشقشو نداشتی
حرمت عشقشو شکستی
ازت ناراحت میشه
شب و روزش میشه گریه
اون موقع س که سکوت میکنه
اگه بهش پی ام بدی جواب میده
یه دختر دوست داره حالشو بپرسی
دوست داره تو بهش پی ام بدی
تو بهش شب بخیر بگی
یه کاری کنی بحث ادامه پیدا کنه
یه دختر خیلی ظریفه باید حواشو همیشه داشته باشی،حتی موقعی که اون اون سر دنیاست و تو این سر دنیا

...

T@K.selooli بازدید : 46 دوشنبه 24 آذر 1393 نظرات (3)

توهم درگیرمن هستے تواین لحظه
توهم بی من توچشمات اشک می لرزه
توهم توخلوتت دلتنگ من میشے
همین حست برام یه دنیا می ارزه
همین حست برام یه دنیا می ارزه...
آه میکشم هرروز ازاینکه بی هوارفتے
گاهے وقتاحس میکنم با یکے دیگه هستے
آه میکشم هرروز ازاینکه بی هوارفتے
حسم میگه که الان با یکے دیگه هستے... تمام لحظه هام جون میگیره اگه برگردے تازه میشم باهوات
این شده رویاے هرروز من که قراره بشنوم صدات
بیــــا بیــــا
نذارکه قلب عاشقم تواین قفس بمیره برگرد
بیــــا بیــــا
فضاے خونه سوت و کوره نمیشه بی تو سرکرد
نمیشه بی تو سرکرد...
آه میکشم هرروز ازاینکه بی هوارفتے
گاهے وقتاحس میکنم بایکے دیگه هستے
آه میکشم هرروز ازاینکه بی هوا چرارفتی
حسم میگه که الان بایکے دیگه هستے

...

T@K.selooli بازدید : 46 دوشنبه 24 آذر 1393 نظرات (0)

♥اگه وجودشو داري بخون♥

هی پسر دختر رابرای یک شب میخواستی؟
باحرف هایت خامش کردی؟
خواب شد ؟ خام شد؟
زرنگی کردی بکارتش را دریدی؟
لجن کشیدی به همه زندگیش
وقتی رهایش کردی کاخ آرزویش ویران شد.
روزگارش راتباه کردی واینگونه اونام فاحشه گرفت...
هی پسرک گربه صفت....
باچندنفر هم خوابگی کردی؟
چند نفر رابه منجلاب کشیدی؟
بکارت چندنفر رادریدی؟
به اشکهای آن دختر بی پناه خندیدی؟
آن طفلک باورت داشت ...... او فاحشه نبود فاحشه اش خواندی؟؟؟؟درحالی که میدانستی با بغض کنارت بود فقط برای ترس ازدست دادنت....
ابله حیوان صفت.....
هی پسر با قیافه وتیپ دختر کش میدانستی چند شب است باگریه میخوابد؟
میدانستی ساعت هابه دیوار سرد حمام تکیه میدهد ومرور میکند همه چیز را؟
میدانستی پدرش وقتی چشمان پف کرده ی دخترش رامیبیندومیداند شب راباگریه سپری کرده پیرترمیشود آخه دخترش تاچندوقته پیش خیلی پرسروصدا بود و پرهیاهو اماحالا شده مرغ سر کنده حیران است و حیران...
میدانستی وقتی مادرش بالش خیس دخترش راصبح میبیند دق میکند...
نه تونمیدانی....
برای زرنگی ات ذوق نکن به خدای احد و واحد پدر میشوی اشک دخترت رامیبینی و آن موقع میفهمی

...

T@K.selooli بازدید : 42 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات (3)


ﭼﻘـــــﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒــــــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـــــﺪ ﺁﻧﻬـــــﺎﯾﯽ ﮐـــــﻪ
ﻣﯿﮕـــــﻮﯾﻨﺪ :
ﻣــــﺮﺩ ﺑﺎﯾــــﺪ ﻗــــﺪ ﺑﻠﻨــــﺪ ﺑﺎﺷــــﺪ ...
ﭼﺸـــﻢ ﻭ ﺍﺑــــﺮﻭ ﻣﺸﮑــــﯽ ﺑﺎﺷــــﺪ ...
ﺗــــﻪ ﺭﯾـــﺶ ﺩﺍﺷﺘــــﻪ ﺑﺎﺷــــﺪ ...
ﻭ !!
ﻣــــﻦ ﮐــــﻪ ﻣﯿﮕــــﻮﯾﻢ :
ﻣــــﺮﺩ ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑــــﺎ ﻭﺟــــﻮﺩ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻏـــــﺮﻭﺭﺵ،ﻣﻬــ
ـــﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷـــــﺪ ...
ﺑـــــﺎ ﻭﺟــــﻮﺩ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻟﺠﺒــــــﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﺶ،ﻭﻓــــــﺎﺩﺍﺭ
ﺑﺎﺷــــــﺪ ...
ﺑــــــﺎ ﻭﺟـــــﻮﺩ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﺧﺴﺘﮕــــــﯽ ﻫﺎﯾﺶ،ﺻﺒـــــﻮﺭ
ﺑﺎﺷـــــﺪ ...
ﺑـــــﺎ ﻭﺟــــﻮﺩ ﺗﻤــــﺎﻡ ﺳﺨﺘــــﯽ ﻫﺎﯾﺶ،ﻋــــــﺎﺷﻖ
ﺑﺎﺷـــــﺪ ...
ﻣــــﺮﺩ ﺑﺎﯾــــﺪ ﻣﺤﮑــــﻢ ﺑﺎﺷــــﺪ ... ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ
ﺯﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ

...

T@K.selooli بازدید : 106 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات (1)

اون دیگه دوسم نداره...
اون دیگه مثه قبل نیس
دنیا عوضش کرد :(
ﺗﻨﻬﺎﯾـــــــﯽ ﯾﻌﻨـــــــــﯽ :
ﻫﻤـــﯿﺸــــﻪ ON ﺑﺎﺷـــــﯽ ﻭ
ﻫــــﺮ ﮐــــﯽ ﺑﻬــﺖ ﭘﯿــﺎﻡ ﻣﯿــــﺪﻩ ﯾــﻪ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﻫـــﻢ
ﻣﻨﺘﻈــﺮ ﻧـﻤـﻮﻧــﻪ ﻭﺍﺳـــــــﻪ ﺟــﻮﺍﺑــــــﺶ !
ﯾﻌﻨـــــﯽ ﯾﻬـــﻮ ﺧﯿــﺮﻩ ﺷــﯽ ﺑــﻪ ﯾﺠــــﺎ ﻭ ﺑــﺮﯼ
ﺗــﻮ ﻓـﮑـــﺮ !
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻤﻪ 2 ﺗﺎ ﭼَﻤِﺪﻭﻥ ﺟَﻤﻊ ﮐﻨﻦ ﻭ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﻭﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ !
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ !
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﮐَﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺁﺭﻭﻣﺖ ﮐﻨﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ !
ﯾﻌﻨــﯽ زندگــى يك نواختــى داشتـه باشى!
يعنـــى خودتو از يــاد بردِ باشـــى!
يعنـــى هرجاكه ميرى خاطراتش جلو چشمت باشه!
يعنـــى بدونــــى كـــه كســــى ديگــــه
نميتــــونه جاشـــــو تــو قلبت بـگيره!
يعنــى حســـرت قــــدم زدن
هاى دو نـــفره با اون
يعنـــى"دل نبنــد كـه تهــش تلخــه

T@K.selooli بازدید : 46 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات (3)

هیییییییییییی پسرحواست هس؟؟؟؟دلم برا مردبودنت تنگ شده حالم ازنربودنت

داره بهم میخوره، ی زمانی بایه اخم شیرین دوس داشتنی میگفتی بیرون نریااااااااا


الان میگی بپیچون خونروبزن بیرون میگفتی چادرسرت کنی هااااا میای بیرون،الان

میگی ساپورت بپوش اندامت قشنگه حیفه...


زنگ که میزدم پیش دوستات بودی قطع میکردی تنهامیشدی زنگ میزدی که

دوستات صدامو نشنون،الان پیششون میزنی رو اسپیکرومیدی باتک تکشون

بحرفم....
منوباهاشون بیرون میبری میگی راحت باش باهاشون،میگفتی خانومم دس به

 

ابروهات نمیزنی هااا تاوقت ازدواجمون الان میگی قشنگ گرفتی بیامال منم

 

 

بگیر..


میگی مانتوکوتاهو روشن بپوش ست کن....جلودوستام قشنگ جلوه کن...

 

چرادیگه وقتی لایک پسرارو زیرپستام میبینی کامنت نمیذاری توفقط مال منی..

 

 

دلم براصدای مردونت لک زده نه عجقم وعسیسمت .....


دخترشدنت مبارک ولی من به مردبودنت نیازدارم

 

...

T@K.selooli بازدید : 52 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات (1)


.ﺩﺧﺘـــــــﺮﮎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮﮐﯽ ؛
ﭘﺴـــﺮﮎ ﭼﺸـــﻤﮏ ﺯﺩ ، ﺩﺧﺘــــﺮﮎ ﺧﻨﺪﯾﺪ ؛
ﭘﺴــــﺮﮎ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻋﺸــــــﻖ ﻣﻨﯽ ؛
ﺩﺧــــﺘﺮﮎ ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷـــــــــﻘﺘﻢ؛
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾـــﮏ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺸـــﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؛
ﺩﺧﺘــــــﺮﮎ ﮔﻔﺖ :
ﺣــــــــــﺮﻑ ﺑﺰﻥ ، ﺩﺳﺖ ﻧــــــﺰﻥ ؛
ﭘﺴــــﺮﮎ  حرف ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺷـــــﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﮔﻮﺷـــﺶ ﺧﻮﺍﻧﺪ ؛
ﺩﺧﺘــــــــــﺮﮎﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺳـــــــــــﺖ ﺑﺰﻥ ، ﺑﻮﺱ ﻧـــــﮑﻦ ؛
ﭘﺴــــــــــﺮﮎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﺯﻣﺰﻣـــﻪ ﮐــــﺮﺩ ؛
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺧــــــــــﺎﻡ ﺷﺪ ؛
ﺑـــــــــــﻮﺱ ﺑﮑﻦ ، ﺗــجاوز ﻧﮑـــﻦ ؛
ﭘﺴـــــــﺮﮎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺣﯿـــﻮﺍﻧﯽ ﭼﻨـــﮓ ﻣﯿﺰﺩ ؛
ﺩﺧﺘـــــﺮﮎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻡ ﻫــــــــﻮﺱ ﺷﺪ ﻭ ﺣﯿــﺎ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻭ ﻭﺭ ﻋﺎﺷـــﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺧﺖ ؛
ﻭ ﺍﺩﺍﻣـــﻪ ﺩﺍﺩ :
ﺗــجاوز ﺑﮑﻦ ﺣـــــــﺮﻑ ﻧﺰﻥ ؛
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﮑـــــــــﺮﺍﺭ ﺷﺪ ؛
ﺗﺎ ﮔﻨﺪ ﺯﺩﻩ ﺷـــــــﻮﺩ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﻤـــﺎﻡ ﺣﯿـــﺎﯼ ﯾـــﮏ
ﺯﻥ ؛
ﺯﻥ ﺍﮔـــــــــــﺮ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﯿـــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ؛
ﻣـــﺮﺩ ﺍﮔـــــﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻭﻓـــــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ؛
ﻭ ﺍﺩﻣـــــــــﯿﺖ ﺑــﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ...
♔☞

من...

T@K.selooli بازدید : 48 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات (1)

ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺁﻫﻨﮕﺎﻱ ﺷﺎﺩ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﺸﻴﻨﻪ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﻜﻮﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻜﻨﻪ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺎﻱ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺷﻮﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻳﻜﻲ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﻪ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﻴﺘﺮﺳﻦ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺗﻴﭗ ﻣِـﺸـﻜﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﭙﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻥ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎﻥ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮔِـﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ !.... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺭﺩﻥ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﺩﺷﻮﻧﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﻪ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺗﻠﺨﻪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﺁﺭﻭﻣﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ﺷﺎﺩ ﺷﻦ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺵ ﻓﺎﺯ ﻏﻢ ﺩﻧﻴﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ !... ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ !... ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻥ ﻭﻟﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ !... ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺒﯿﻪ ﻣنن

...

T@K.selooli بازدید : 56 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات (0)

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟! "ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "...! مهربانی و ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ "... ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "... شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "... ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ " ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ "... حضورش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ "علامت آنلاینش "... ﻟﺠﺒﺎﺯی و دلخوری اش ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش"... نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ...!! ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ... یقین داریم... ما اینجا را باور داریم... ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ... ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ... ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ..... ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ... دلتنگی های گاه وبیگاهمان... ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳــــــــﺖ!! ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﺯﯼ!! ما در اینجا به دوست هايمان عادت کرده ایم... همانند ماهی به آب!! اینجا زندگی جاريست...!! آری... اینجا همه چیز واقعیست...!!

...

T@K.selooli بازدید : 53 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (2)


ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ....!!!
ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ..
ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ....
ﻭ ﻫﻤـــﻪ ﺁﺩﻡ ﻫــــــﺎ ﺭﺍ ﺧﻨــــــــــــﺪﺍﻧﺪﻡ....
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑـــــــــــﻮﺩ ﮐﻪ ﺻــــــــﺪﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ....
ﮔـــــــــﻮﺵ ﻫﻤــــــــــــﻪ ﺭﻭ ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ...
ﺍﻣﺎﺣﺎﻻ...
ﺻـــــــﺪﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ....
ﺣﺘﯽ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻡ.. ...
ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑـــــــــﺎﺭﺍن....!!!
ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎ ... ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... ﺩﺭﯾــــــــــــــــــﺎ....!!!
ﺩﻟﻢ ... ﺩﻝ ... ﻣﯽ ﺧـــــــــــــﻮﺍﻫﺪ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯽ

T@K.selooli بازدید : 41 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (1)

خدایا به او بفهمان که چقدر دوستش دارم
به او بفهمان که بدون او زندگیم پوچ و بی معنی است

خدایا به او بفهمان که وقتی در کنارم نیست چقدر دلم برایش
بی طاقتی میکند

به او بفهمان که اینقدر مرا عذاب ندهد

خدایا به او بفهمان که من هم مانند او غرور دارم
و گاهی این غرور مسخره مرا از او دور میکند

خدایا به او بفهمان تنها آرزویم او ورسیدن به اوست

خدایا به او بفهمان که نیازمندش هستم

به او بفهمان که خواهانش هستم

حتی اگر از روح لطیفش از چشم سیاهش
از جسم مغرورش دور باشم

حتی اگر در کنارم نباشد

حتی اگر مثل همیشه با غرور و بی رحمی مرا ترک کند

باز هم خواهانش هستم
و خواهم بود

...

T@K.selooli بازدید : 46 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (0)

دختر‌که باشی دلت زود میگیره از عالم ، آدم ، وقتی یه حرف درشت بشنوی ، وقتی دورویی ببینی ، وقتی دروغ بشنوی ، وقتی خر فرض بشی.... دختر که باشی قلبت زود میشکنه از بودنایی که بوی بودن نمیدن ، از‌ آدمایی که بوی آدمیت نمیدن ، از دست هایی که بوی امنیت نمیدن... دختر که باشی دلت تنگ میشه واسه خاطرات دور دستی که ته ذهنت شنا میکنن و نا خود آگاه غرقشون میشی ، و هیچکس حالتو انموقعت رو نمیفهمه مگه اینکه دنیای دخترونه رو حس کرده باشه... دختر که باشی زود بغض‌میکنی ، بغضی که خفت میکنه ، وقتی نتونی ، نذارن ، که بیرون بریزی حرفایی که تو دلت سنگینی میکنه... دختر که باشی زود پیر میشی ، از بعضی‌ از ادما ، بعضی اتفاقا ، بعضی دردا ، بعضی حرفا... دختر که باشی اگه یه ذره مهربون باشی نابودت میکنن... دختر که باشی حتی اگه به خودت افتخار کنی ، یه جاهایی خسته میشی از دختر بودنت... دختر بودن یعنی:دردکشیدن ، خطر حس کردن ، تن باختن ، رویا داشتن

T@K.selooli بازدید : 52 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (1)


هفته ی اول جدایی هر شبت گریه اس:::
هر لحظه به فکرشی::::شبا با عکسش میخوابی
هفته ی دوم سخت تر میشه:::نفست میخواد بگیره انگار::::بی تابی:::خنده هات جاشونو میدن به گریه
ماهه اول::::هنوز شاید امید داری که برگرده:::هرشب پیجشو چک میکنی::::کامنت های زیرشو میخونی
ماهه دوم اما کم کم بیخیالش میشی::::خنده میاد رو لبت::::از فاز غم میکشی بیرون::::با رفیقات میری بیرون:::منتها...یه جا...یه لحظه دلتنگی دوباره مچتو میگیره.... ماهه سوم...هه::::اسمش یا مخفف اسمش رو ناخود اگاه گوشه ی همه ی کتابات مینویسی:::موقع درس حواست میره پیشش:::میخوای ازش خبر بگیری...ولی نمیشه
میگذره شیش ماه...یه سال...دو سال::::با خیلیا بعده اون بودی شاید::::از خیلیا {دوستت دارم} شنیدی
قیافش از یادت رفته::::تنها چیزی که ازش برات مونده یه سریع خاطره ی مبهمه::::تموم شد:::شبای بی قراریت تموم شد
فقط یه چیزیو بدون====از این به بعد هیشکی عین اون نمیتونه دلتو بلرزونه:::::هیشکی

T@K.selooli بازدید : 56 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (0)

یاد بگیر و یادت نره!!! -چه دلمون بخواد چه نخواد، خدا یه وقتایی دلش نمیخواد ما چیزی که دلمون میخواد رو داشته باشیم..
-هیچوقت خودتو صد در صد خرج کسی نکن...
-"دوستت دارم" حرف ساده ایست،هم گفتنش آسان است، هم شنیدنش.. اما...
فهمش ساده ترین دشوار دنیاست...
-هرجا دلت شکست، خودت تیکه هاشو جمع کن!
تا هر کسی منت دستای زخمیشو سرت نذاره...
-تنهاییت را پیش فروش نکن!
فصلش که برسد، به قیمت میخرند...
-بعضی وقتا باید بد باشی تا بفهمن خوب بودن، وظیفه نیست...
-حرف دلتو بزنی،،، دلشو میزنی! پس هیس.... !
-هرگز برای چیزی که تقدیر تو نیست اصرار مورز که پایانش درماندگیست...
-این خیلی مهمه که وقتی از زندگی کسی رد میشی، رد پای قشنگی از خودت به یادگار بذاری...
-و.... عزیزی میگفت :
همیشه آنقدر خوب باش که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،گرفتن خودت از آنها باشد

تعداد صفحات : 9

درباره ما
Profile Pic
✘✘✘لــعــنــت بــه تــو ای روزگــار... امـشــب خــرگــوشــی عربده مــیــکــشــیــــدو ✔گـــــرگــــهــا✔ بـــه احــتـــرام مــســـتــی اش ســکـــوتــــ کــــرده بـــودنـــد...
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 333
 • کل نظرات : 450
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 57
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 176
 • بازدید ماه : 107
 • بازدید سال : 606
 • بازدید کلی : 53,021
 • کدهای اختصاصی