close
تبلیغات در اینترنت
تا פـالا شـבهــ ¿¿¿¿

☂ بازیچـــــــــہ ے ســـرنـوـشـــت ☂

تا פـالا شـבهــ ¿¿¿¿

ﺗـا ﺣـﺎﻻ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗـاﻗﺘـﻮ ﺑـﺒﻨـﺪﯼ ؟ﭼـرﺍﻏـﺎ ﺭﻭ ﻫـم ﺧـﺎﻣـﻮﺵ ﮐـﻨﯽ . . .ﭘﺘـﻮ ﺭﻭ ﺑﮑـﺸﯽ ﺭﻭ ﺳـﺮﺕ . . .ﭼـﺸﺎﺗـﻮ ﺍﻭﻥ ﺯﯾـر ﺑـﺎﺯ ﮐﻨـﯽ ! ! !ﺻـﺪﺍﯼ ﻧﻔـﺴﻬﺎﺗـﻮ ﺑﺸﻨ‍ـﻮﯼ . . .یـه بغـض سنـگیـن ت‍ـو گـلوت داشـتـه بـاشـی...


ولـی ﺳـﯿﺎﻫـﯽ ﺑﺒﯿـﻨﯽ ...ﺗـﻨﻬﺎﯾـی ﺑﺒـﯿﻨـﯽ ...ﯾـﺎﺩ ﮔـﺬﺷﺘـﻪ ﺑﯿﻔـﺘﯽ ، اونمـوقـع کـه بـود. . ..ﮔـرﯾـﺖ ﺑﮕﯿـﺮﻩ ! ! !عـذاب بکـشی کـه داری ناخـواسـته فـراموشـش میـکنی،که دیگـه حـتی تـو خـیالـتم نتـونی تصـورش کنـی....بخـوای ولـی نتـونی ﺿـﺠﻪ بـزنـی تـا خـالـی شـی از ایـن هـمه بغـض. . .


ﻫـﻖ ﻫـﻖ ﻫﺎﺗﻮ ﻗـﻮﺭﺕ ﺑـدﯼ ﺗـﺎ کسـی ﻧﺸـﻨﻮﻩ ﺻـﺪﺍﺷـﻮ . . .ﺑﻌـﺪ ﺑﻔـﻬﻤﯽ ﭼﻘـﺪ ﺗﻨـﻬﺎﯾﯽ . . .ﺑﻌـد ﺑﻔﻬـﻤﯽ ﭼـﻘﺪ ﺑـی ک‍ـﺴﯽ . . .ﺑﻌـد ﺑﻔﻬـﻤﯽ بـرعکـس شلـوغـی دورت , کسـی تو شبـای بـی کسیـت همـدمت نیسـت ...

 

 

 
امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 15
تعداد بازدید مطلب : 9

[ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ 17:32 ] [ T@K.selooli ] [ نظرات () ]